77.77.73.37

Τα Ακουολογικά Κέντρα Ευθυμιάδης είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των ακόλουθων εταιριών Ακουολογικού Εξοπλισμού και Ακουστικών Βαρηκοΐας στην Κύπρο:

oticon-logo
Interacoustics-logo
medel-logo