77.77.73.37
1. Τι εννοούμε με τον όρο απώλεια ακοής ή ακουστική απώλεια ή βαρηκοΐα;
2. Ποιες μορφές ακουστικής απώλειας υπάρχουν; Ποιοι τύποι βαρηκοΐας υπάρχουν;
3. Ποια είναι τα αίτια της βαρηκοΐας;
4. Πως μετράται η απώλεια ακοής;
5. Πόσο σοβαρή είναι η βαρηκοΐα μου;
6. Τι είναι τα ακουστικά βαρηκοΐας;
7. Ποιοι τύποι ακουστικών βαρηκοΐας υπάρχουν;
8. Ποια είναι τα κατάλληλα ακουστικά για μένα;
9. Χρειάζομαι ένα ή δύο ακουστικά;
10. Πόσο στοιχίζουν τα ακουστικά;
11. Μπορώ να δοκιμάσω πριν αποφασίσω;
12. Πόσα χρόνια εγγύηση έχουν;
13. Έχω πρόβλημα στο ένα αυτί μόνο. Υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος;
14. Πόσος είναι ο χρόνος της ζωής των ακουστικών;
15. Τι είναι οι εμβοές ή βουητό των αυτιών;