77.77.73.37

Τα Ακουολογικά Κέντρα Ευθυμιάδης προσφέρουν σύγχρονες και εξειδικευμένες κλινικές υπηρεσίες παρέχοντας πλήρη διαγνωστική αξιολόγηση για τα παιδιά όλων των ηλικιών. Οι υπηρεσίες μας παρέχουν τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και τεχνογνωσία για την εξέταση των παιδιών  από 0 – 16 ετών κατά τη διάρκεια του ύπνου ή του παιχνιδιού  σύμφωνα με τη χρονολογική περίοδο και τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού. Οι γονείς μπορούν άμεσα να επικοινωνήσουν μαζί μας για τις εξετάσεις των παιδιών τους.

Γιατί να εξεταστεί  ένα παιδί σε βρεφική ηλικία;

Η ακοή παίζει σημαντικό ρόλο στην  ανάπτυξη της ομιλίας και της γλώσσας που διαμορφώνεται στην ηλικία των 2-3 ετών. Στόχος είναι η έγκαιρη παρέμβαση από τη στιγμή που ένα παιδί έχει διαγνωστεί με ακουστική απώλεια έτσι ώστε να είναι σε θέση να  αναπτύξει φυσιολογικά ομιλία και γλώσσα και να έχει ίσες ευκαιρίες στο σχολείο και στην κοινωνία.

Υποπτεύομαι ότι το παιδί μου δεν ακούει καλά:

Αν υποψιάζεστε ότι το παιδί σας δεν μπορεί να ακούσει καλά μπορείτε απλά να μας επισκεφτείτε για ένα τεστ ακοής για να βεβαιωθείτε ότι είτε:

1. το παιδί σας έχει φυσιολογική ακοή, ή
2. το παιδί σας έχει προσωρινή απώλεια ακοής που πρέπει να παρακολουθείται και να αντιμετωπιστεί με τακτικές επικοινωνίας,  ή
3. το παιδί σας μπορεί να έχει μόνιμη απώλεια ακοής που μπορεί να αντιμετωπιστεί με ακουστικά βοηθήματα κλπ.

Πώς θα εξεταστεί το παιδί μου:

Οι εξετάσεις ακοής πραγματοποιούνται όσο το δυνατόν με φυσικό τρόπο με τη χρήση της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας, με παιδιατρικές ικανότητες και με την επιτρεπτή εμπειρία. H Αναισθησία και τα ηρεμιστικά αποφεύγονται αυστηρά, για τον λόγο ότι μπορεί να θέσουν την υγεία του παιδιού σε κίνδυνο. Αν ένα παιδί δεν συνεργάζεται στο ακουολογικό κέντρο, τότε συστήνεται κατ’ οίκον επίσκεψη και ο έλεγχος γίνεται κατά τη διάρκεια του φυσικού ύπνου στο δικό και άνετο περιβάλλον του παιδιού.

Σύγχρονες μεθόδοι ελέγχου για βρέφη και μωρά:

Προσφέρουμε διαγνωστικές ακουολογικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης και της αντιμετώπισης ακοής σε βρέφη, παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι αξιολογήσεις είναι ασφαλής και ανώδυνες και βασίζονται σε εθνικά αναγνωρισμένα εκσυγχρονισμένα πρότυπα. Προσφέρουμε επίσης ανίχνευση ακοής για νεογέννητα με βάση τα  βρετανικά πρωτόκολλα  (http://hearing.screening.nhs.uk/standardsandprotocols).

0-12 μηνών: Ωτoακουστικές εκπομπές (ΟΑΕ) = Ο ανιχνευτής έχει ένα μικρό μαλακό άκρο. Αυτό το άκρο τοποθετείται μέσα στο αυτί και μέσα σε δευτερόλεπτα λαμβάνει μια εκπομπή από το αυτί που καταγράφεται στον υπολογιστή. Τα αποτελέσματα είναι: είτε καθαρή ανταπόκριση ακοής ή μη καθαρή ανταπόκριση ακοής. Στη δεύτερη περίπτωση διάφοροι μπορεί να είναι οι λόγοι, π.χ. υγρό ή κερί στο αυτί. Τότε η εξέταση επαναλαμβάνεται όταν το αυτί είναι καθαρό. Αν δεν υπάρχει καθαρή ανταπόκριση με καθαρό και υγιές αυτί, αν το μωρό είναι υψηλού κινδύνου για απώλεια ακοής (π.χ. οικογενειακό ιστορικό βαρηκοΐας εκ γενετής κτλ) τότε προχωρούμε σε εξέταση με «Ακουστικά Ερεθίσματα Εγκεφαλικού Στελέχους» (ABR), ή «Corticals» (MLR, LLR, Corticals).

 

Ποια είναι τα διάφορα τέστ που χρησιμοποιούνται σε κάθε ηλικία;

«Ακουστικά Ερεθίσματα Εγκεφαλικού Στελέχους (ABR), ή Corticals »(MLR, LLR, Corticals). Το ABR διεξάγεται σε διαφορετικές συχνότητες (π.χ. 1kHz, 2kHz, και 4 kHz), έτσι ώστε να μετριούνται όλοι οι ήχοι της ομιλία. Οι κύριοι λόγοι που είναι απαραίτητο να ελέγχονται οι περισσότερες συχνότητες είναι: (1) σαφή αναπαράσταση της ακουστικής ικανότητας, (2) προσδιορισμός του ski-sloping hearing loss, (δηλαδή τα χαμηλά πεδία και ψηλά πεδία, για παράδειγμα η περίπτωση της ωτο-τοξικότητας από αντιβιοτικά κ.λ.π.), και (3) η ορθή τοποθέτηση ακουστικού βαρηκοΐας σε περίπτωση που εμφανίζεται μια μόνιμη απώλεια ακοής.

8-36 μηνών: «Ακουομετρία Οπτικής Ενίσχυσης» (VRA) = Όταν το παιδί ανταποκρίνεται στους ήχους στρέφετε σε ένα παιχνίδι που αναβοσβήνει ως ανταμοιβή. Τα διαφορετικά πεδία και πάλι χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν την πλήρη εικόνα της ακοής του παιδιού.

από 2,5 χρονών και άνω: «Παιχνιδο-ακουομετρία» (Performance Test) = Το παιδί εκτελεί μια εργασία κατά την παρουσίαση των ήχων. Και πάλι διαφορετικές συχνότητες ή ήχοι χρησιμοποιούνται για να συμπληρωθεί η πλήρης εικόνα της απώλειας ακοής του παιδιού.

«Τεστ διάκρισης της ομιλίας» (Speech discrimination). = Το τεστ αυτό δεν αντικαθιστά οποιαδήποτε εξέταση από το λογοθεραπευτή, αλλά στοχεύει στο να βοηθήσει στις συναντήσεις του λογοθεραπευτή με το παιδί. Στοχεύει, επίσης στο να αποδειχθεί στους γονείς ότι το παιδί μπορεί ή δεν μπορεί να ανιχνεύσει την ομιλία σε χαμηλό επίπεδα συνομιλίας.

 

«Τυμπανομετρία» = Η δοκιμή αυτή ελέγχει εάν υπάρχει υγρό πίσω από το τύμπανο του αυτιού που μπορεί να μαζευτεί λόγω συμφόρησης από κρυολόγημα. Τα υγρά μπορεί να επηρεάσουν την ακοή του παιδιού προσωρινά μέχρι να ‘στεγνώσουν’. Στην ανίχνευση υγρού, δίνονται στους γονείς διαφορετικές και εναλλακτικές λύσεις ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη διάρκεια του υγρού στο αυτί, όπως (1) παρακολούθηση, ή με την ελπίδα ότι το υγρό θα φύγει από μόνο του, ή (2) πιθανότητα χρήσης ‘σωληνακίου’ για να αφαιρεθεί το υγρό, αν αυτό υπάρχει για πολύ καιρό.

Το παιδί μου έχει διαγνωστεί με απώλεια ακοής:

Σε περίπτωση μόνιμης απώλειας της ακοής προσφέρουμε ακουολογική και οικογενειακή συμβουλευτική υποστήριξη. Δίνονται στους γονείς οι θεραπευτικές επιλογές και συζητείται η σημασία της έγκαιρης παρέμβασης για την γλωσσική ανάπτυξη και εξέλιξη κανονικής ομιλίας του παιδιού. Μόνο αν υπάρχει ανάγκη θα συζητήσουμε παιδιατρικές επιλογές ακουστικών βαρηκοΐας, κοχλιακών εμφυτευμάτων ή / και βοηθητικών ακουστικών συσκευών, όπως τα συστήματα FM για καλύτερη απόδοση στο σχολείο. Τα ακουστικά βαρηκοΐας, τοποθετούνται μόνο όταν χρειάζεται και όταν η οικογένεια είναι έτοιμη, ειδικά όταν ένα παιδί έχει ιατρικά ή άλλα προβλήματα τα οποία έχουν προτεραιότητα.